Vergoeding

Tarieven en vergoedingen

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. Psychotherapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend door middel van Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.

Voor 2022 heeft de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • Zorg & Zekerheid  
  • ONVZ (VVAA, PNO, Jaah)
  • DSW (Stad Holland, In Twente)
  • Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Agis)
  • Menzis (Ander Zorg, de Friesland)
  • Caresq, ASR, Eno

De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

Met de volgende zorgverzekeraars is in 2022 geen contract afgesloten:

  • VGZ (IZA, IZZ, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, UMC, Unive en ZEKUR)
  • CZ (Nationale Nederlanden en Ohra)

In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening, gebaseerd op een sessietarief voor 60 of 75 minuten. Via restitutie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed.

Sessietarief intake 60/75 minuten: 184,44/229,21 euro. Sessietarief behandeling 60/75 minuten: 163,31/204,90 euro. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland in het verzekerde pakket is opgenomen. Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) met bijbehorende tarieven, dan is een verwijzing niet nodig.