Beroepscode

Beroepsvereniging

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de 'Beroepscode' van de beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Voor de klachtenregeling kunt u terecht bij de beroepsvereniging (www.lvvp.info).

BIG-register

Iedere psychotherapeut is ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet 'Beroepen in de gezondheidszorg' (www.bigregister.nl).

Mijn BIG nummer is 69912404516.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is beschikbaar in de praktijk (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl).