Beroepscode

Beroepsvereniging

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de 'Beroepscode' van de beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info).

BIG-register

Iedere psychotherapeut is ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet 'Beroepen in de gezondheidszorg' (www.bigregister.nl).

Mijn BIG nummer is 69912404516.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is beschikbaar in de praktijk (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl).